• MEETRAINEN?

  Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen? Kom gerust een keer langs, de eerste 3x zijn gratis. Klik hier om je aan te melden.


  SPONSOR?

  UVV/Sphynx biedt verschillende mogelijkheden tot sponsoring. Voor meer informatie, klik hier.

 • Ledeninformatie & contributie

 • Contributie

  Voor het seizoen 2022-2023 zijn in de algemene ledenvergadering de volgende contributies vastgesteld: 

  Competitie spelende senioren

   

  € 306,00

  Trainende senioren

   

  € 245,00

  Competitie spelende recreanten

   

  € 215,00

  Trainende recreanten

   

  € 194,00

  Competitie spelende jeugdleden

   

  € 245,00

  Trainende jeugdleden

   

  € 196,00

  Een wedstrijdshirt voor zowel senioren als jeugd dient zelf aangeschaft te worden. Voor meer informatie zie wedstrijdkleding.

  Indien je in het bezit bent van een U-pas dien je een kopie hiervan mee te sturen bij je inschrijving.

  • De gehele contributie dient voor 15 oktober van het seizoen te zijn overgemaakt op de rekeningnr. NL77RABO0152734481 t.n.v. UVV-Sphynx. De datum van het rekeningafschrift is hierbij bepalend. Er wordt geen korting verleend bij tijdige betaling. Betalen kan via automatische incasso, het machtigingsformulier is verkrijgbaar bij de penningmeester (penningmeester-volleybal@asvuvv.nl)
  • Ben je niet in staat om de gehele contributie in een keer te voldoen of wil je afwijken van de reguliere contributie, dan kun je het bestuur schriftelijk verzoeken de contributie in termijnen te betalen. 
  • Er wordt géén gezinskorting verleend.
  • Leden verplichten zich tot het vooruit betalen van de contributie voor één seizoen of voor de rest van het seizoen.
  • Als je het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen moet je schriftelijk per e-mail (met reden opzegging) vóór 15 juni opzeggen bij de secretaris (volleybal@asvuvv.nl) en de TC (tc-volleybal@asvuvv.nl). Opzeggen na 15 juni betekent het gehele nieuweseizoen contributie betalen.

  Boeteregeling:

  • Betaal je na de afgesproken betaaldatum dan kost je dat € 10,- extra. De volgende aanmaning kost je ook € 10,- extra. Indien je dan nog in gebreke blijft zal je de toegang tot de training en eventuele wedstrijden worden ontzegd.
  • Instromers betalen een evenredig deel van het resterende seizoencontributie.
  • Voor instromers geldt dat een redelijke termijn voor betaling wordt vastgesteld door het bestuur. Na verstrijken van deze termijn gaat alsnog de boeteregeling in.

  Andere praktische informatie voor leden:

  UVV-Sphynx heeft twee vertrouwenspersonen, namelijk Marieke Spijker en Ewoud Kervel. Zij kunnen aangesproken worden in de zaal of zijn te bereiken op vertrouwenspersoon-volleybal@asvuvv.nl.